Antiquarian Auctions

Auction #116 begins on 11 Jul 2024

Hobhouse, Emily

Die smarte van die Oorlog en wie dit gely het

Published: Nasionale Pers, Cape Town, 1923

Lot closed

Sold for: Register or Sign In to find out

Bids: 2

Visits: 48

Have a similar item to sell? Contact Us with the details.

How it works

Register

Translated from the English by Dr. N. J. van der Merwe. First Afrikaans edition. 8vo; original pale green cloth, lettered in black on spine and upper cover; pp. xxxiv + 429; plates. Slightly frayed at corners and spine ends; cloth lightly soiled; edges browned; occasional fox spot. Good condition. Afrikaans text. (Nienaber I, p. 155) "Die doel van hierdie boek is om van die standpunt van die vroue en kinders 'n oorsig te gee van die Boer-Britse oorlog. Daar is geen gevaar dat die publikasie verbittering onder die Boere sal vererger nie, want dit sal niks bydra om hulle kennis te vermeerder nie; hierdie feite, en nog veel meer, is reeds welbekend in Suid-Afrika. Dog totdusver is daar nog maar min in Engeland gehoor van die verbranding van plase en van die kampe van die kant van hulle wat die meeste hierin betrokke was. Die verhaal bestaan dus grotendeels uit die briewe van vroue en beskrywinge deur hulle vriende. Hulle het die smarte van die oorlog verduur. Meer volwasse Boere, manne en vroue, het in die kampe omgekom as wat op die slagveld gesneuwel het, en meer as vyfmaal soveel kinders."
  • Sold By: Christison Rare Books
  • Contact Person: Lindsay Christison
  • Country: South Africa
  • Email: [email protected]
  • Telephone: 073 290 2830 / 041 371 4844
  • Preferred Payment Methods: EFT, Paypal, Secure card facilities
  • Trade Associations: SABDA, IOBA


© 2024 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.