Antiquarian Auctions

SA Auction #100 begins on 14 Jul 2022

US Auction #12 begins on 03 Aug 2022

Frederik Rompel

Im Kampf Sud-Afrika - Praesident Steijn und die Freistaater

Copy from JD Kestell to Dr Fismer dated 1904

Published: J.F. Eekmanns Verlag, Munchen,

Lot closed

Sold for: Register or Sign In to find out

Bids: 13

Visits: 61

Have a similar item to sell? Contact Us with the details.

How it works

Register

Inscription on title page of section two:  Aan Dr Fismer, in dankbare herinnering aan ......... , toen ik op commando was, aan myne vrouw, die in krankhuis verkeerde. JD Kestell. Ficksburg 4 Februari 1904.

A German publication by Frederik Rompel. A life study on President Steijn. 76 pages. Then a translation of the work of J.D. Kestell, mow in German: Praesident Steijn und die Freistater im Krieg mit England. Teil 2: Mit den Burenkommandos im Felde. 380 pages.

A very neat copy. two fold-out maps at rear as well as a copy of the signatures at the treaty at Vereeniging.

Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het ds. Kestell van Oktober 1899 af as kapelaan en veldprediker van die Harrismithse Kommando gedien en Met de Boeren commando’s geskryf (deur F.W. Reitz vertaal as Through shot and flame), wat Reitz se wedervarings in die oorlog uitbeeld. As sekretaris van die Boeremagte het ds. Kestell ’n belangrike rol tydens die vredesonderhandelinge gespeel en ook die amptelike notule van die onderhandelings geskryf wat uitgeloop het op die vredesluiting op Vereeniging.

In 1916 het die Vrystaatse Sinode van die NG Kerk besluit om Afrikaans as amptelike taal van die Kerk te erken en om die Bybel in Afrikaans te vertaal. In samewerking met die Hervormde en Gereformeerde Kerke is ’n Bybelvertalingskommissie aangestel. Ds. Kestell is aangewys as voorsitter van hierdie kommissie, wat die vertalers moes aanstel.

Op Sondag 9 Februarie 1941 is Ds. Kestell aan sy huis in Bloemfontein aan asma oorlede en is hy saam met pres. Steyn en genl. De Wet, medelede van die Vrystaatse Driemanskap, by die Vrouemonument in Bloemfontein begrawe.

  • Binding Condition: Good
  • Overall Condition: Very good
  • Size: 8vo (230 x 170 mm)
  • Sold By: Mantis Books
  • Contact Person: Charl Yates
  • Country: South Africa
  • Email: [email protected]
  • Telephone: 0833219905
  • Preferred Payment Methods: EFT & Paypal
  • Trade Associations: AA Approved


© 2022 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.