Antiquarian Auctions

Auction #116 begins on 11 Jul 2024

Engelenburg & Preller (as deel van die samestellers)

ONZE KRIJGS-OFFICIEREN - ALBUM DER TRANSVAALSE GENERAALS EN KOMMANDANTEN

Published: Volksstem Drukkerij, Pretoria, 1904

Edition: First

Lot closed

Sold for: Register or Sign In to find out

Bids: 1

Visits: 28

Have a similar item to sell? Contact Us with the details.

How it works

Register

Biographies of officers who fought to the end on the side of the Transvaal forces during the Anglo-Boer War. Spine rebound.  Overall a very neat copy.

'n Baie goeie bron met lewensbeskrywings van die senior offisiere in die weermag van die ZAR. In sy voorwoord spreek generaal Louis Botha die hoop uit dat die werk opgevolg sal word met 'n soortgelyke poging met biografiese besonderhede van junior offisiere. Die hoop het egter beskaamd gebly. 

Die inhoudsopgawe dui aan dat lewenssketse van 142 persone hierbinne verteenwoordig word.

  • Binding Condition: Very good
  • Overall Condition: Very good
  • Size: 19 cm x 26 cm
  • Sold By: Mantis Books
  • Contact Person: Charl Yates
  • Country: South Africa
  • Email: [email protected]
  • Telephone: 0833219905
  • Preferred Payment Methods: EFT & Paypal
  • Trade Associations: AA Approved


© 2024 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.