Antiquarian Auctions

SA Auction #93 begins on 19 Aug 2021

US Auction #8 begins on 01 Sep 2021

Transport - SA Auction #44 Results

To search past auctions please use the advanced search.

Lot 39

SAR & H

Verslag van die Hoofbestuur van Spoorwee en Hawens oor die Jaar Geeindig in Maart 1958

Lot 40

SAR&H

SAS en H: Instruksies vir die Leiding van die Kaartjiesondersoekpersoneel

(PRIVAAT – Slegs vir die inligting en leiding van die amptenare en werksmanne van die Administrasie van die Spoorwee en Hawens). 1 Junie 1939 en tot nader…

Lot 195

Tabor, George

THE CAPE TO CAIRO RAILWAY AND RIVER ROUTES

And the Principal Hotels en Route Through Africa

Lot 280

South African Railways

A Selection of South African Railways ephemera

© 2021 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.