Antiquarian Auctions

SA Auction #95 begins on 11 Nov 2021

US Auction #9 begins on 09 Nov 2021

D'Arbez

3 x Zuid-Afrikaanse Historie Biblioteek titels

Published: J.H. De Bussy, Amsterdam & Pretoria,

Lot closed

Sold for: Register or Sign In to find out

Bids: 1

Visits: 23

Have a similar item to sell? Contact Us with the details.

How it works

Register

Johan Frederik van Oordt, wat romans onder die skuilnaam D'Arbez skrywe, is op 20 November 1856 in Kaapstad gebore. D'Arbez is die omgekeerde van “zebra”, die naam wat professor Cozijn van Leiden aan hom gee. Hy is ’n belangrike oorgangsfiguur tussen die Eerste en Tweede Afrikaanse Taalbeweging. Hy publiseer verskeie sketse en historiese artikels in veral Ons Tijdschrift maar ook in Het Zuid-Afrikaansch Tijdschrift en Jong Zuid-Afrika.

1. Tussen Berg en Zee - Een verhaal uit die strijd der Boeren in Natal van 1838-1841.

1919 tweede uitgawe met 194 bladsye.

2. Liefde en Plicht - Een histories verhaal uit de Jaren 1815 en 1816

1916 tweede uitgawe met 206 bladsye.

3. De Dochter van de Zeekapitein - Een historie verhaal

1920 eerste uitgawe met 234 bladsye.

Al drie boeke in mooi toestand.

  • Size: 8vo (195 x 135 mm)
  • Sold By: Mantis Books
  • Contact Person: Charl Yates
  • Country: South Africa
  • Email: [email protected]
  • Telephone: 0833219905
  • Preferred Payment Methods: EFT & Paypal
  • Trade Associations: AA Approved


© 2021 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.