Antiquarian Auctions

SA Auction #93 begins on 19 Aug 2021

US Auction #8 begins on 01 Sep 2021

Delbeke, Claude.J.P

De Nederlands Scheepspost. Nederland-Oost Indie 1600-1900. Met catalogus van de stempels

Published: Uitgegeven door le auteur, Aalter. Netherlands, 1998

Edition: First Edition

Lot closed

Sold for: Register or Sign In to find out

Bids: 1

Visits: 11

Have a similar item to sell? Contact Us with the details.

How it works

Register

Hardback with dustcover over original boards.

Het voor U liggende werk houdt zich bezig met her postverkeer middels, scheepvaartverbindingen tussen Nederland en her vroegere Nederlands-Indie in de periode 1600-1907.

Beginnend met de V.O.C., de verbinding per scheepsgelegenheid via Kaap de Goede Hoop in de eerste helft van de 19e eeuw, de introductie van het Stoomschip, de Egyptische Overlandroute en de opeing van het Suezkanaal in 1869, zien we de ontwikkeling van de Engelse en Franse scheepvaartlijnen in hun streven geregelde verbindingen met het Verre Oosten tot stand te brengen.

We zien hoe de Nederlandse Posterijen inspelen op de mogelikheden die deze scheepvaartlijnen bieden, met hun diensten via Southampton en Marseille (later uitebreid met Italiaanse havens), om tot een optimale dienstverlening in de verbinding Nederland-'Indie' v.v. te komen. Daarbij spelen de route-aanwijzzingen en- stepels een geheel eigen rol.

Aan Nederlands-Indische zijde werkt men energiek om een geregelde verbinding Batavia- Singapore te realiseren en dan zien we hoe begin zeventiger jaren de eerste Nederlandse scheepvaartlijn, de Stoomvaartmig.Nederland, aan het directe postverkeer met het koloniale rijk in Z.0. Azie gaat deelnemen. Een goede tien jaar later voegt zich de Rotterdamsche Lloyd daarbij, waardoor spoedig wekelijkse afvaarten uit Amsterdam resp. Rotterdam tot stand komen.

Half Title, Title, Inhoudsopgave, Woord vooraf, Dankwoord, Inleiding. 344 pages text with photographic illustrations, tables, examples and postmarks etc.

Fine.

 • Jacket Condition: Fine
 • Binding Condition: Fine
 • Overall Condition: Fine
 • Size: 25 X 18cm
 • Sold By: Quathlamba Winds Books
 • Contact Person: Ian & Yvonne Halford
 • Country: United Kingdom
 • Email: [email protected]
 • Telephone: 01743 361772
 • Preferred Payment Methods: Paypal-Cheques-Direct Transfer to UK Bank.
 • Trade Associations: SABDA


© 2021 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.