Antiquarian Auctions

SA Auction #87 ends in

US Auction #5 begins on 07 Jan 2021

Sleigh, Daniel

Die Buiteposte VOC - buiteposte onder Kaapse bestuur 1652-1795

Published: HAUM Uitewers, Pretoria, 1993

Edition: First Edition

Lot closed

Sold for: Register or Sign In to find out

Bids: 1

Visits: 23

Have a similar item to sell? Contact Us with the details.

How it works

Register

'n Verersingstasie is in 1652 in Tafelbaai aangele om skepe te dedien op die roete tussen Europa en Oos-Indie. Die diens is deur 'n netwerk van bemande buitepost aan die Kaapse kus en op die nabygelee eilande moontlik gemaak.

Die Buiteposte isd deur wyle professor D J Kotze van Stellenbosch beskryf as "die grootse navorsingspoging in die Suid-Afrikaanse gestkiedskrywing". Die skrywer het oor 'n tydsverloop wat 143 jaar dek, die wereld van die magtige VOC herskep: 'n 17de tot 18de eeuse seevarende handelsmaatskappy met tientalle Oosterse kantore, duisende skepe en tienduisende werknemers, teen 'n agtergrond wat gestrek het oor drie kontinente, twee oseane en 'n duisend eilande waar honderd-duisende inboorlinge die pro-dusente van die Kompanjie se handelsware was.

Original pale blue dustcover over pale blue boards with blue blocking to upper board and spine titles.

Half Title, Title, Inhoud, Lys van illustrasies, Voorwoord, Erkenning. 755 pages detailed text in Afrikaans. Includes maps, charts, tables and data. 1652- 1795.

Very clean copy.

 • Jacket Condition: Very Good
 • Binding Condition: Very Good
 • Overall Condition: Very Good
 • Size: 25 x 17,5 cm
 • Sold By: Quathlamba Winds Books
 • Contact Person: Ian & Yvonne Halford
 • Country: United Kingdom
 • Email: [email protected]
 • Telephone: 01743 361772
 • Preferred Payment Methods: Paypal-Cheques-Direct Transfer to UK Bank.
 • Trade Associations: SABDA


Similar lots in the current auction View all

Click on an item to view more details and to bid.

© 2020 Paul Mills trading as AntiquarianAuctions.com. All rights reserved. Use of this website is regulated by our website Terms of Use and Privacy Policy.